กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ PR 318
2 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯครั้งที่ 2(สอบสัมภาษณ์) PR 308
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ PR 515
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ PR 552
5 ประกาศรับสมัครงาน PR 635
6 ประกาศรับสมัครงาน ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 708
7 สสภ.7 ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์ PR 674
8 ประชุมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ PR 658
9 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดวิเคราะห์ในโตรเจนจำนวน 1 ชุด งานพัสดุ 859
10 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน ประจำปี 2560 PR 1031
11 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดวิเคราะห์ในโตรเจนจำนวน 1 ชุด พัสดุ 843
12 ประกาศเชิญชวน เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งานพัสดุ 955
13 ประกาศร่างเชิญชวน เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)) PR 1061
14 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ PR 1053
15 ทดสอบหน้าเว็บ PR 2656
16 รับสมัครแม่บ้านจำนวน 1 อัตรา PR 1441