Get Adobe Flash player


นางประนอม  ปิยะสาธุกิจ
ตำแหน่งผู้อำนวยการระดับสูง
ผอ.สสภ.7

พยากรณ์อากาศ

ระบบสมาชิกจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้376
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้277
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1020
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2398
mod_vvisit_counterเดือนนี้6204
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว12987
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด650785

Online (20 minutes ago): 13
Your IP: 54.158.55.5
,
Today: ต.ค. 16, 2017

แบบสำรวจ POLL

คุณพอใจเว็บไซด์เรา??
 

หน้าแรก>>บุคคลากร


>>>>>>>> ส่วนอำนวยการ

นางนงค์ลักษณ์ แจ่มประไพ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   (ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ)

นางสาววรินทร์ทิพย์ จินดาวรรณ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวรักตาภา รักษ์ใจยุทธ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

นางอาคัมศิริ คัมโพธิ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสุดใจ  ตึกขาว ตำแหน่งธุรการ ส.3

นางกัลยาณี หมวกลาว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ส.3

นายประยูร  ปานพรหม ตำแหน่งช่างปูน ช.4

นายชัยวัฒน์  แจ่มสระ  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส.3

นายอนาวินทร์  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส.3


>>>>>>>>> ส่วนอำนวยการ

๑. งานธุรการและสารบรรณ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป

๒. งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล

๓. งานการเงินการบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานต่าง ๆ ด้านการเงิน งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินช่วยเหลือต่างประเทศ และเงินบำรุง และการจัดทำบัญชีงบประมาณ

๔. งานพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหา ตรวจรับ จัดทำทะเบียนพัสดุ ควบคุมการเบิกจ่าย เก็บรักษา ซ่อมบำรุง

๕. งานยานพาหนะและอาคารสถานที่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานยานพาหนะและอาคารสถานที่

๖.  ดำเนินงานการพัฒนาระบบบริหารราชการ
 


>>>>>>>>>> ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม

นางพัชระวดี  สมท่า ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ(ผู้อำนวยการส่วน)

นางนิตญา  สุทธาวาส ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

นางสาววัลภา  จันทร์จีน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธรุการ

นางสาวพรนภา  ศาลาจันทร์  ตำแหน่งนักวิชาการ


>>>>>>>>>>> ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม

๑. จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค

๒. ประสานการดำเนินงาน ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค

๓. ประสานการจัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในระดับภาค  รวมทั้งวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ไปสู่การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 


>>>>>>>>>>>  ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นายมาโนช   สมท่า  ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการส่วน)

นางสาวแคทลียา ดีประดิษฐ์  ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

นางสาวพัชรี  ศรีรอด ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ


>>>>>>>>>>>  ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๑. เสนอแนะและให้คำปรึกษาทางวิชาการดำเนินงานด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๒. ประสานการดำเนินงานติดตามตรวจสอบเพื่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้านสิ่งแวดล้อม และเหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม

๓. ประสานและร่วมการดำเนินงานด้านตรวจบังคับการและงานกฎหมายสิ่งแวดล้อม
 


>>>ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย

-ว่าง-(ผู้อำนวยการส่วน)

นางสาวชูจิตร  แสงพงศ์ชวาล  ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ (รก.ผอ.ส่วน)

นายณัฐดนัย  พิมขจร ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 
>>>ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย

๑. จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมระดับภาค

๒. ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๓. พัฒนาระบบการเตือนภัยด้านสิ่งแวดล้อม (War room)
 >>ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

นางเณริน  บุญเลิศ  ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการส่วน)

นายมนตรี  บุญเลิศ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

นางสาวทักษอร  สองเมือง ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

๑. สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับภาค

๒. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

๓. จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
 


>>ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

นางสุรินทร  สะตะ  ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ (ผู้อำนวยการส่วน)

นางสาวสุวิสาข์ วีรงค์เสนีย์  ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

นางสาวอาภาวรรณ  รัตนภักดิ์  ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นางสาวรัฐธิดา  คุ้มทรัพย์  ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม


ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

๑. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม

๒.  วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม

๓.  พัฒนารูปแบบและวิธีการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐานสากลของห้องปฏิบัติการ
 


ปรับลดขนาดตัวอักษร

**เรื่องเด่นวันนี้...!!


A black and brown cat named Rex.

A black and brown cat named Rex.

A black and brown cat named Rex.

A black and brown cat named Rex.

A black and brown cat named Rex.

A black and brown cat named Rex.


คู่มือปฏิบัติงาน

A black and brown cat named Rex.ลิงค์อื่น ๆ

A black and brown cat named Rex. A black and brown cat named Rex.
A black and brown cat named Rex. A black and brown cat named Rex.
A black and brown cat named Rex. A black and brown cat named Rex.
A black and brown cat named Rex. A black and brown cat named Rex.
A black and brown cat named Rex. A black and brown cat named Rex.
A black and brown cat named Rex. A black and brown cat named Rex.
A black and brown cat named Rex. A black and brown cat named Rex.
A black and brown cat named Rex. A black and brown cat named Rex.
A black and brown cat named Rex. A black and brown cat named Rex.

GES Survey Online

Social Network

A black and brown cat named Rex.A black and brown cat named Rex.
ระบบ Intranet สสภ.7

ระบบเช็คอีเมลสำนักงานฯ

A black and brown cat named Rex.

English Version